José-Maria Cano: Vítejte v kapitalismu!

1 290 

Nejrozsáhlejší expozice španělského malíře José-Maríi Cana Vítejte v kapitalismu!, jež svůj název propůjčila inaugurační výstavě centra DOX, svým tématem zároveň vytvořila pro otevření centra pregnantní kontext, jímž je spojení umění se světem médií a kapitálu. Výstavu tvořilo několik obrazových souborů, jejichž tématem je symbolika světa finančních transakcí, dotýkajících se nejrůznějších oblastí našeho života.

Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Brook L. McGowan, Peter Suchin

Grafický design: Johan Vlach, MiniMax Studio

Tisk: Trico

Další informace

Autor

Jazyk

Nakladatelství

Rok vydání

Bendox Bookstore
0