Karel Nepraš

590 

Skladem

Retrospektivní výstava nazvaná Karel Nepraš představila jednoho z mála předních českých umělců, kterým české muzejní a galerijní instituce dlužily reprezentativní výstavu a publikaci. Výstava mapovala Neprašovu sochařskou i kresebnou tvorbu v dobových souvislostech a poskytla poprvé celkový pohled na dílo, bez něhož si dnes české sochařství 2. poloviny 20. století nedovedeme představit. V expozici byla představena umělcova vrcholná díla i práce málo známé nebo zcela neznámé. Obsáhlá monografie nabízí podrobnou dokumentaci a texty řady autorů, kteří se umělcovým dílem zabývali.

Editor: Jaroslav Anděl

Texty: Jaroslav Anděl, Miloš Havelka, Magdalena Juříková, Jan Kříž, Paul Wilson

Grafická úprava: Carton Clan

Tisk: Kavka Print

Další informace

Jazyk

Nakladatelství

0