Viktor Kolář – Canada 1968 – 1973

450 

Jen 1 skladem

Jméno Viktora Koláře bývá spojováno s Ostravou. Kniha Canada, která je jakýmsi doplňkem k velké monografii Ostrava, ukazuje však méně známé snímky z Kolářova pětiletého kanadského exilu v letech 1968 -1973.

Relativně nabytá svoboda ve Vancouveru, Torontu či Montrealu, vykoupená těžkou prací, nutným přizpůsobením se jiné kultuře, jiným zvyklostem, byla pro něj výzvou k hledání sebe samého, ale zároveň i jednou z cest k nalezení vlastního výrazu, myšlení a přístupu k vyjádření fotografickým obrazem.

Viktor Kolář is usually associated with Ostrava. Canada, a kind of supplement to his large monograph Ostrava, shows Kolář’s less well-known photographs from his five-year Canadian exile in 1968–1973.

For Kolář, the relative freedom of Vancouver, Toronto and Montreal – paid for through hard labor and the need to adapt to a different culture and customs – represented a challenge to go in search of himself but was also one way of finding a distinctive voice, way of thinking and approach to expressing himself through the photographic image.

 

 

Další informace

Autor

Jazyk

Nakladatelství

Rok vydání

0